- Trưởng khoa Mắt tổng hợp Bệnh viện Mắt Hồng Sơn
- Nguyên Phó Trưởng Khoa Mắt - Bệnh Viện Trung ương quân đội 108.
- Phẫu thuật viên chính về mổ Phaco tại Bệnh Viện Trung ương Quân đội 108.
- Sinh năm 1960
- Tốt nghiệp Học viện Quân Y năm 1988
- Từ 1988-1993 Bác sĩ điều trị tại Khoa Mắt - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
- Từ 1993-1995 học Bác sĩ chuyên khoa I tại Học viện Quân Y.
- Từ 1995-2000 Bác sĩ điều trị tại Khoa Mắt - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
- Từ 2000-2003 học Bác sĩ chuyên khoa II tại Đại học Y Hà Nội.
- Từ 2003-2021 Bác sĩ điều trị tại Khoa Mắt - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
- Tháng 10-2021 được nghỉ hưu theo chế độ. 
Trong quá trình công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bệnh viện giao.

Chia sẻ