- Bác sĩ Dũng là chuyên gia trong lĩnh về Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm công tác tại Bệnh viện Mắt Trung Ương.

- Đồng thời, bác còn là người thầy đã giảng dạy trực tiếp cho nhiều thế hệ bác sĩ trên cả nước về Chẩn đoán hình ảnh trong lĩnh vực nhãn khoa.

Chia sẻ