Rách giác mạc, đục thủy tinh thể do chấn thương - Kĩ thuật treo IOL không khâu YAMANE

Rách giác mạc, đục thủy tinh thể do chấn thương - Kĩ thuật treo IOL không khâu YAMANE (Corneal Laceration, Traumatic Cataract - Sutureless Intrascleral Fixated IOL YAMANE)

Kỹ thuật treo thủy tinh thể nhân tạo không khâu theo phương pháp Yamane là một kỹ thuật hiện đại đang được sử dụng trên thế giới hiện nay.

❤️ Ưu điểm: không cần dùng chỉ, thời gian mổ nhanh, đường mổ nhỏ, thị lực phục hồi nhanh.

👉Phương pháp Yamane là kỹ thuật mới và khó làm, hiện nay chỉ có một số ít phẫu thuật viên có thể thực hiện được

👉Tại Bệnh Viện Mắt Hồng Sơn, phẫu thuật viên thành thạo kỹ thuật này, khẳng định là bệnh viện chuyên khoa mắt hàng đầu có thể thực hiện được những phẫu thuật khó, đòi hỏi trình độ cao trong ngành nhãn khoa.

Chia sẻ